Priser

Opnå tilskud

Offentlig sygesikring
Fysioterapi er en del af det offentlige sundhedsvæsen. Derfor gives der tilskud til din behandling. 
Du kan på borger.dk finde mere information om den offentlige sygesikring.

Det sker helt af sig selv, når først du har fået en henvisning fra din læge. Det behøver ikke at være din egen læge, der henviser – det kan også være en anden læge, der har undersøgt eller behandlet dig.

Sygeforsikringen Danmark
Er du medlem af “Danmark”, får du tilskud til din egen andel af regningen.
Find ud af mere om medlemsskabet af “Danmark” på deres webside.

Forsikringsskade
Har du fra dit forsikringsselskab modtaget en skriftlig accept af, at de dækker behandlingsudgifterne i forbindelse med din skade, betaler du selv din andel af regningen hos os, hvorefter du sender kvitteringen til dit forsikringsselskab og får refusion fra dette.

Medicinkort
Har du medicinkort fra kommunen på 100%, dækker kommunen 85% af din egen andel af betalingen for fysioterapi. Du skal betale hele din egen andel af regningen her hos os. Derefter henvender du dig til kommunen med den kvitterede regning. Denne regning refunderer de så 85% af.

Vederlagsfri/gratis fysioterapi
En del patienter med varigt eller langvarigt fysisk handicap kan modtage gratis fysioterapi. Du må spørge din læge eller fysioterapeut, om du kan komme ind under den ordning.
Læs her om vederlagsfri fysioterapi på Sundhedsstyrelsens webside.

Aktuelle priser

Prisen for første konsultation er: 299,29 kr.
Efterfølgende koster som regel: 190,30 kr. pr. gang
10-turs klippekort til selvtræning: 350,00 kr.

(Selvtræning er mandag til torsdag klokken 08:00 – 16:00)

Priser er gældende fra 1. oktober 2023 til 31. marts 2024.