Møllebakkens Fysioterapi

Helsingør

Velkommen

På klinikken er vi et godt og sammentømret hold af fysioterapeuter samt en sekretær.
Vores ekspertise er meget bred og vi satser meget på at holde vores viden opdateret og deltager derfor i diverse efteruddannelseskurser indenfor bl.a. Manuel Terapi – McKenzie – Idræt – Medicinsk Træningsterapi m.m.

klinik

Åbningstider

Mandag – torsdag:
9:00 – 12:00

Gradvis åbning af klinikken

Fra mandag d. 20. april vil Møllebakkens Fysioterapi gradvist åbne op for behandling igen.
Det kan vi, da Sundhedsstyrelsen nu har åbnet op for, at vi fremadrettet skal arbejde med gradvis øget aktivitet henimod vanligt niveau.

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen:
“Det frarådes med gruppeaktivitet. Der er fortsat fokus på at begrænse smittespredningen, derfor understreges det, at der skal være en konkret og sundhedsfaglig vurdering
af patientens behov for undersøgelse, behandling mv.”

I vores vurdering af hver enkelt patient, skriver Sundhedsstyrelsen, at der skal bl.a. indgå:

 • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden.
 • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler,
 • herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette.
 • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder.
 • påvirkning af livskvaliteten
 • påvirkning af funktions.- og/eller erhvervsevne.

Telefon.- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt.
Vi skal fortsat planlægge konsultationer, så alle patienter håndteres på afstand.
Hjemmebehandling kan genoptages, dog ikke for patienter med COVID 19 eller med mistanke om COVID 19.
Holdtræning kan ikke lade sig gøre, før dette er forsvarligt.
Borgere med COVID 19 eller med mistanke om COVID 19 må ikke komme i klinikken.

Alle konsultationer skal være aftalt telefonisk, du må ikke komme på klinikken, hvis du ikke har en aftale.

Klinikken har fortsat telefontid:
mandag til torsdag mellem kl. 9.00 til 12.00 på telefon 49 21 11 10 og 49 21 46 75,
derudover er kontoret lukket, men der kan indtales besked på telefonsvareren.

Har du før coronasituationen haft et behandlingsforløb på klinikken, vil din fysioterapeut i løbet af denne uge kontakte dig, og vil sammen med dig vurdere dit behandlingsbehov.

Værnemidler og forholdsregler

 • Patienter må udelukkende møde op i klinikken ved forudgående aftale.
 • Både patienter og fysioterapeuter skal spritte hænder, når de ankommer og går fra klinikken.
 • Patienter der er syge, må ikke komme på klinikken.
 • Fysioterapeuterne bruger som udgangspunkt handsker og mundbind.
 • Der luftes ud efter hver behandling.
 • Brikse, dørhåndtag mm gøres rent før og efter behandling
 • Ekstra fokus på håndhygiejne.
 • Ekstra fokus på rengøring og hygiejne.

Vi glæder os til gradvist, at kunne byde jer velkommen på klinikken igen.

440

Kvadratmeter

7

Fysioterapeuter

7

P-pladser

Lær vores team at kende

Randi

Klinik ejer

Dorit

Sekretær

Mette

Fysioterapeut