Persondata

Hvad ved vi om dig?

Møllebakkens Fysioterapi skal, som alle andre virksomheder i Danmark og EU overholde den nye EU-Persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018.
Det er et nyt regelsæt som alle virksomheder, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, skal overholde.

Nedenstående er i punktform de oplysninger, vi har om dig i forbindelse med din behandling her hos os – og hvordan du har mulighed for at få yderligere indsigt.

  1. Hvilke oplysninger behandler vi?
  2. Videregivelse af oplysninger
  3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
  4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
  5. Klagemulighed

Se en uddybning af punkterne på dette link.